Even geduld a.u.b...
Even geduld a.u.b...

Levering

Verzendkosten

De levering is gratis, behalve voor :

  • Bestellingen die alleen een autobande en/of motorband en/of quadband en/of moto binnenband
  • Bestellingen die alleen een velg
  • Bestellingen die alleen een oliekan.
De verzendkosten bedragen 6€ per autobande en/of motorband en/of quadband en/of moto binnenband, 10€ per velg, 14,95€ per oliekan.

Leveringstermijn

De levering duurt gemiddeld 3 tot 5 werkdagen (de specifieke leveringstermijn wordt op elke productbeschrijving aangegeven) na ontvangst van de betaling en word uitsluitend ter informatie aangegeven. Vertraging bij de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot de uitbetaling van een schadevergoeding of tot inhoudingen.

Verpakking banden

De banden worden vastgebonden met plastic band of plastic folie.
Een pakket bevat over het algemeen 2 banden (motor- en autobanden t/m 17 inch) .
Bedrijfswagen-, off road en standaardbanden vanaf 18 inch worden over het algemeen per pakket van één band geleverd.
Om ongenoegen te voorkomen m.b.t. de levering, adviseert PNEUS ONLINE haar klanten om altijd het aantal ontvangen banden te noteren op het afleveringsbewijs dat u door de bezorger moet worden overhandigd.

Volgen van de verzendingen

De klant heeft de mogelijkheid om de verzending van zijn bestellingen online te volgen dankzij de pakketnummers die aan hem binnen een termijn van 48 tot 72 uur na incassering van zijn betaling per e-mail zijn verstrekt.

Afwezigheid van pakketnummers

Indien 48 à 72 uur na de betaling nog geen pakketnummers beschikbaar zijn, dan dient de klant d.m.v. een contactformulier contact op te nemen met PNEUS ONLINE om zijn verzendingsnummer te verkrijgen.

Levering in een montagecentrum

De klant heeft de mogelijkheid om, uitsluitend voor banden, een montagecentrum op te geven als leveringsadres. De montage zal dan verplicht in het betreffende montagecentrum geschieden.
Het is aan de klant zelf om contact op te nemen met het montagecentrum om het in kennis te stellen van de levering van zijn banden.
De klant dient absoluut zelf, voordat de banden worden gemonteerd, te controleren of de geleverde banden overeenkomen met zijn bestelling. Bij vergissing kunnen eenmaal gemonteerde banden in geen enkel geval worden teruggenomen of vergoed.

Afwezigheid van de geadresseerde

Wanneer de klant afwezig is als het pakket wordt geleverd, dan dient de bezorger een bericht van aanbieding in de brievenbus van de klant achter te laten.
Er zijn twee mogelijkheden:
- Indien het pakket is afgegeven bij een postkantoor waaronder het leveringsadres valt, dan dient de klant zich daar te melden met het bericht van aanbieding, een identiteitsbewijs en het pakketnummer.
- Indien het pakket werd teruggezonden naar het depot van de transporteur, dan dient de klant contact op te nemen met PNEUS ONLINE of met de transportmaatschappij d.m.v. het contactformulier binnen een termijn van maximaal 3 à 4 dagen voor een gratis bezorging.
Na deze termijn worden de producten automatisch door de transporteur teruggezonden naar de magazijnen van PNEUS ONLINE en dient de klant de retourkosten te voldoen ter hoogte van 10,00 EUR incl. BTW per band (zie de volledige AVW).

Gedeeltelijke levering

In geval er producten ontbreken, dient de klant dit schriftelijk aan te geven op het afleveringsbewijs dat de bezorger hem dient te overhandigen.
Opgelet!
Bij ontbreken van een voorbehoud op het afleveringsbewijs kan geen enkele claim in aanmerking worden genomen door de transporteur noch door PNEUS ONLINE
. (zie de volledige AVW).

Beschadigde of niet aan de bestelling overeenkomende producten

De klant kan een levering weigeren indien het product beschadigd of niet conform met de bestelling is (verplichte vermelding op het afleveringsbewijs) en dient PNEUS ONLINE daarvan in kennis te stellen binnen een termijn van 14 dagen.
Bij levering in een montagecentrum dient de klant absoluut zelf, voordat de banden worden gemonteerd, te controleren of de geleverde banden overeenkomen met zijn bestelling. Eenmaal gemonteerde banden kunnen in geen geval teruggenomen of vergoed worden.

Verlies van pakket

Heeft levering 5 dagen na ontvangst van de pakketnummers nog altijd niet plaatsgevonden, dan dient de klant PNEUS ONLINE daarvan in kennis te stellen per telefoon of contactformulier.
Er zal een claim worden ingediend bij de transporteur om de reden voor de vertraging te achterhalen.
Meerdere situaties zijn mogelijk:
- De transporteur vindt het afleveradres niet of heeft het niet meer.
Oplossing: PNEUS ONLINE geeft de leveringsgegevens door aan de transporteur.
Het pakket zal binnen 48 à 72 uur worden geleverd.
- Het pakket is niet traceerbaar. De transporteur zal een onderzoek starten dat tot 10 dagen kan duren.
Oplossing:Wordt het pakket teruggevonden dan zal het aan geadresseerde worden geleverd.
Het pakket wordt verloren verklaard; PNEUS ONLINE zal opnieuw overgaan tot levering, of de verschuldigde bedragen terugbetalen, afhankelijk van de opdracht van de klant.